Skip to Content
בקנייה מעל 499 משלוח חינם!
חליפות ב-99 ש"ח בקטגוריית sale

תנאי שימוש

1.         כללי

1.1.  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://miasol.co.il/ (להלן: “האתר“) בבעלות חברת ר.א.ש.י ניהול והנדסה אזרחית בע”מ, ח.פ 514296417 אשר כתובתה ברח’ התמר 6 יקנעם.

1.2.  ההוראות שבמסמך תנאי שימוש, וכן מדיניות הגנת פרטיות ומדיניות ה-Cookies של החברה (להלן ביחד: “תנאי השימוש“) יחולו על שימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש באתר (להלן: “המשתמש“) לבין החברה. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב.

1.3.  השימוש באתר, שעליו יחולו תנאי שימוש אלה, הינו כל פעולה המתבצעת באתר, כדוגמת גלישה באתר, הזמנה או רכישה של מוצרים המוצעים באתר, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי), בין אם ברשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחרים, וכן לרבות באמצעות אפליקציה ו/או כל מדיה אחרת בה מופעל האתר.

1.4.  שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו המפורשת של המשתמש להוראות תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.

1.5.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.6.  החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. למשתמש לא יהיו טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור.

1.7.  תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1.8.  כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש בלבד, ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.9.  השימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד של המשתמש ואין לבצע בו כל שימוש וכל רכישה לכל מטרה אחרת, לרבות מטרות מסחריות.

1.10.  המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.11.  השימוש באתר ובתכנים שבו הוא “כפי שהוא” (“AS IS”), ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

1.12.  במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, תגברנה הוראות תנאי השימוש.

 

2.         המוצרים

2.1.  לצורך תנאי שימוש אלה, “המוצרים” הם המוצרים הנמכרים מעת לעת באתר.

2.2.  החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר, והיא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות, להחליף ולהוציא מוצרים ממגוון המוצרים שבאתר.

2.3.  תמונות המוצרים ו/או מדריך המידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין המידות המוצגות באתר, חלקם או כולם, לבין מידות המוצרים בפועל, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

2.4.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או קיים הבדל בין צבע המוצר לבין האופן בו נראה הצבע במסך, לא יחייב הדבר את החברה. הצבעים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים של המוצרים בפועל.

3.         הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

3.1.  כל משתמש אשר עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי לרכוש מוצרים באתר:

3.1.1.  המשתמש הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 שנה או מבוגר יותר.

3.1.2.  המשתמש הוא כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל, או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש, או רשום לאפליקציית תשלומים בה ניתן לבצע תשלומים באתר.

3.1.3.  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

3.2.  החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי הוראות תנאי השימוש או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או החברה.

3.3.  החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים שהמשתמש רשאי להזמין באתר.

4.         הזמנת מוצרים באתר ורישום לאתר

4.1.  ניתן לבצע הזמנת מוצרים באתר כאורח, ללא רישום. על מנת לבצע הזמנה יש להזין את הפרטים המבוקשים באתר.

4.2.  לחלופין, ניתן לבצע הזמנת מוצרים באתר כמשתמש הרשום לאתר, וזאת באמצעות שדה “התחברות/הרשמה” באתר. כמו כן, ניתן ליצור חשבון באמצעות חשבון Google קיים. כדי ליצור חשבון באתר יש להזין את הפרטים המבוקשים ויש לבחור סיסמה אשר תשמש את המשתמש בכניסות עתידיות לחשבון שלו. על ידי התחברות לאתר באמצעות Google או כניסה באמצעות צד שלישי כלשהו, המשתמש מאשר, מצהיר ומתחייב שחשבון ה – Google או כל צד שלישי אחר דרכו התחבר, הוא של המשתמש ויש לו זכויות מלאות לספק לחברה את המידע בחשבון. משתמש רשום באתר יכול לעקוב אחרי מצב הזמנותיו באזור האישי שלו באתר.

4.3.  לאחר בחירת מוצר והוספת המוצרים ל”סל הקניות”, המשתמש יבצע את ההזמנה בהתאם להוראות המופיעות באתר.

4.4.  במסגרת ביצוע ההזמנה, על המשתמש למסור לחברה פרטים אודותיו ולבחור אמצעי תשלום. ללא מסירת הפרטים המבוקשים, לא יהיה בידי המשתמש לבצע את ההזמנה. מובהר, כי המשתמש מתחייב לספק פרטים מלאים ונכונים.

4.5.  במעמד ביצוע ההזמנה, יבחר השתמש באחד מאמצעי התשלום הזמינים באתר, כפי שיתעדכנו מעת לעת על ידי החברה. ככל שהמשתמש בחר לשלם באמצעות כרטיס האשראי, החברה תבצע בטרם ביצוע ההזמנה אימות פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי. מבלי לגרוע מהוראות כל דין והוראות תנאי השימוש, החברה לא תוכל לאשר את ההזמנה ללא אישור חברת האשראי. כמו כן, המשתמש יכול לשלם באמצעות יישומי/אפליקציות תשלומים, כפי שיעודכן באתר מעת לעת, בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של יישומי התשלומים. אם יתברר כי לא ניתן להשלים את ההזמנה, בין היתר משום שכרטיס האשראי של המשתמש לא בתוקף ו/או כי חברת האשראי לא מכבדת את העסקה, נציג מטעם החברה ייצור קשר עם המשתמש לצורך השלמת העסקה, באמצעות כתובת הדוא”ל ו/או מספר הטלפון שהוזנו בביצוע ההזמנה.

החברה רשאית לעשות שימוש בשירותי אימות של חברות אשראי. לפיכך, בעת ביצוע ההזמנה שמחירה מעל 300 ₪ כולל מע”מ, או כל סכום אחר שייקבע על ידי החברה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תישלח למשתמש הודעת SMS למספר טלפון נייד אליו מקושר כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה.

4.6.  על המשתמש להקפיד למסור פרטים נכונים ומדויקים בעת ביצוע ההזמנה כדי למנוע תקלות ועיכובים בביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, המשתמש יהיה מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין עיכובים ו/או תקלות בהזמנה הנובעות ממסירת פרטים לא מלאים ו/או מדויקים.

4.7.  בתום ההזמנה ולאחר השלמת ביצוע ההזמנה, תישלח הודעה אלקטרונית בדבר קליטת ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרונית שהזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא מהווה עדות לכך שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

4.8.  ככל שלאחר ביצוע ההזמנה יתגלה לחברה כי לא ניתן לספק אחד או יותר מהמוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה, לרבות משום שאינו קיים במלאי (גם אם בעת ביצוע ההזמנה הוצג כקיים במלאי), לא תהיה החברה מחויבת לספק את המוצר למשתמש, ולא יחויב המשתמש בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד החברה בעניין זה. במקרה זה החברה תיצור קשר עם המשתמש באמצעות פרטי הקשר שהמשתמש סיפק באתר, ותודיע לו כי לא ניתן לספק את המוצר.

4.9.  למען הסר ספק, במקרים בהם ביטול הפריט מסל הקניות משנה את הרכב הסל ובעקבות כך את דמי המשלוח, רשאית החברה ליידע את המשתמש מראש ולאפשר לו לבחור פריט אחר, לבטל את ההזמנה ו/או חלקה, או לשלם את דמי המשלוח כנדרש על פי מדיניות המשלוחים.

4.10.  החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

4.11.  יום עסקים חל בימים ראשון עד חמישי, כאשר יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים, ימי שבתון, חול המועד וימי זיכרון אינם נכללים כיום עסקים.

4.11.1.  הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 15:00 ישלחו ביום העסקים הבא.

4.11.2.  ביצוע שינוי בהזמנה שנקלטה במערכת יתאפשר עד השעה 13:00 באותו היום.

5.         אספקה, הובלה ומשלוח

5.1.  המחירים באתר אינם כוללים דמי משלוח. לפיכך, בנוסף למחירי המוצרים, המשתמש יחויב בדמי משלוח בהתאם למדיניות המשלוחים של החברה: miasol.co.il/תקנון-האתר , כפי שתעודכן מעת לעת.

5.2.  לאחר אישור ביצוע ההזמנה, החברה או מי מטעמה, תספק את ההזמנה לכתובת בישראל שהוזנה בעת ההזמנה, ובהתאם למדיניות המשלוחים.

5.3.  זמן האספקה (איסוף עצמי / משלוח עד הבית) הינו 3-7 ימי עסקים, לא כולל את יום ההזמנה. על אף האמור, זמני המשלוח המפורטים במדיניות המשלוחים הם משוערים ויימנו ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה. ייתכנו עיכובים במועדי האספקה לרבות אלה התלויים בצדדים שלישיים לרבות חברת ההפצה, שאינם בשליטתה של החברה, והחברה לא תישא באחריות לאיחור/עיכוב במועד אספקת המוצרים.

5.4.  לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה במשתמש, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או שהמשתמש סירב לקבל את המשלוח, יחויב המשתמש בעלות דמי המשלוח.

5.5.  החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ”כוח עליון” ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה ו/או של חברת ההפצה, מלחמות, שביתות, אסונות טבע, אירועים ביטחוניים, מגפות, סגרים, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שינויים במצב הביטחוני, בריאותי ומצבים ואירועים נוספים שאינם בשליטת החברה ו/או חברת ההפצה.

5.6.  החברה וכל מי מטעמה רשאית לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שישתנו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

5.7.  החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

5.8.  תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי התעריפים המעודכנים.

5.9.  איסוף עצמי הינו ללא עלות. בעת ביצוע ההזמנה יש לעדכן איסוף עצמי. עם הגעת המוצר לחנות, יקבל המשתמש הודעה או שיחה טלפונית למספר הטלפון שהוזן בעת ההזמנה (בהתאם לשיקול דעתה של החברה).

6.         שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

6.1.  צ’ט בוואטסאפ בטלפון: 0526591553 , בימים א-ה בין השעות 19:00– 10:00;

6.2.  בטלפון: 077‪3455787

6.3.  בדואר אלקטרוני: miasolboutique2@gmail.com

6.4.  בעמוד “צור קשר” באתר האינטרנט:miasol.co.il/צרי-קשר

7.         ביטול  עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו באתר

7.1.  משתמש שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) אשר עיקריהן יובאו להלן.

7.2.  משתמש שביצע עסקה לרכישת מוצרים באתר, ומעוניין לקבל החזר כספי יהא רשאי לבטל את רכישת המוצרים, עד 48 שעות מיום קבלת ההזמנה.

החזר כספי בניכוי 5% בהתאם לחוק הגנת הצרכן או 100 שח הנמוך מביניהם (לא כולל עלות המשלוח )

החזרת פריט ע״י  שליח – עלות המשלוח היא 35 ש״ח שירדו מהזיכוי שיתקבל לכרטיס האשראי.

החזרת פריט עצמאית לחנות ברחוב התמר 6 יקנעם, היא ללא עלות.

החזרת פריט וזיכוי לאתר, יינתנו עד 14 ימים מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), או להחליפם (למידה ו/או לצבע אחר) כמפורט להלן. האמור לא חל ביחס למוצרים שנרכשו על ידי המשתמש בחנות החברה.

החזרת פריט ע״י  שליח – עלות המשלוח היא 35 ש״ח שיירדו מהזיכוי לאתר. זיכוי לאתר הוא ללא תוקף.

7.3.  ככל שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), המשתמש רשאי לבטל את העסקה החל ממועד ביצוע העסקה, ועד 4 חודשים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין המשתמש. החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג תעודה מתאימה, והכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

7.4.  ביטול עסקה יתבצע באמצעות הודעת ביטול שתימסר לחברה או בקשה להחלפת המוצרים (ביחד להלן: “ההודעה“) באחת מהדרכים הבאות:

7.4.1.  בחנות של החברה;

7.4.2.  צ’ט בוואטסאפ בטלפון:0526591553 בימים א-ה בין השעות 16:00 – 10:00;

7.4.3.  בדוא”ל: miasolboutique2@gmail.com ;

7.4.4.  בדואר רשום: התמר 6 יקנעם

7.4.5.  באתר האינטרנט miasol.co.il/טופס-ביטול-עסקה

7.5.  בהודעה ימסור המשתמש את שמו, מספר תעודת זהות ומספר ההזמנה שהוא מעוניין לבטל או להחליף, מספר טלפון או כתובת דוא”ל באמצעותם ניתן ליצור עימו קשר וככל שהביטול מתבצע בטלפון גם ארבע ספרות אחרונות/מידע בדבר אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה.

7.6.  ככל שהמשתמש מבקש לבטל את העסקה לאחר שקיבל את המוצרים לידיו, המשתמש ישיב, על חשבונו, את המוצרים לידי החברה , או באמצעות שליח מטעם החברה. בחר המשתמש להחזיר את המוצרים באמצעות שליח מטעם החברה, המשתמש יתאם את מועד הגעת השליח עם החברה, בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של החברה. תעריף החזרת המוצרים באמצעות שליח יפורסם באתר החברה. החברה רשאית לעדכן את תעריפי ההחזרות של המוצרים באמצעות שליח מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

7.7.  על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות החוק, החברה תאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו המוצרים למשתמש, וזאת ללא עלות מצידו של המשתמש. המשתמש יתאם מועד איסוף המוצרים עם החברה באמצעות יצירת קשר עם החברה כמפורט בסעיף 6 לתנאי השימוש לעיל.

7.8.  למען הסר ספק, זכות הביטול לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות ו/או מכוח כל הוראה אחרת הקבועה בחוק הגנת הצרכן ו/או דין אחר, ואשר מגבילה את זכות הביטול כאמור. כמו כן, לא ינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, לרבות תווי קניה.

7.9. בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, החברה תחזיר למשתמש, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם, ולחילופין, תיתן למשתמש זיכוי לרכישה באתר (לבחירת המשתמש). המשתמש ישמור את החשבונית עד לקבלת אישור שההחזר הכספי בוצע.ההחזר יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית.

מובהר, כי בכל מקרה, ההחזר הכספי ו/או הזיכוי לאתר יתבצע עד 14 ימים כאמור, וזאת לרבות במצב בו המשתמש החזיר את המוצר באמצעות שליח או לחנות (החזר כספי ו/או זיכוי לאתר אינו מתבצע בסניפים).

7.10.  במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל שעומדת למשתמש הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה). מוצרים שנרכשו בתנאי “מכירה מיוחדת” (למשל 1+1, 3 ב-100 ₪) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים). ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או שובר זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה (קרי, ישולם מחיר מלא עבור המוצרים שלא יוחזרו).

7.11.  החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מפגם, קלקול במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה, והכל בהתאם להוראות החוק.

7.12.  למען הסר ספק, בעסקה אשר בוטלה באופן חלקי, כך שלא כל הפריטים שהוזמנו באותה הזמנה הוחזרו לחברה, לא יוחזרו דמי משלוח.

7.13.  ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשרו רק בכרטיס האשראי או יישום התשלומים באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

בחר המשתמש להחליף את המוצרים באמצעות שליח מטעם החברה, המשתמש יתאם את מועד הגעת השליח עם החברה. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוח כאמור מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

7.14.  זכותו של המשתמש לבטל עסקה ו/או להחליף מוצרים אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשותו של המשתמש.

7.15. למען הסר ספק, מובהר כי מדיניות ביטול ו/או החלפת מוצרים בחנויות של החברה – אינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר.

8.         ביטול ההזמנה על-ידי החברה

8.1.  החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת המשתמש ובין היתר ככל שנפלה טעות במחיר ההזמנה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא.

8.2.  החברה תשלח למשתמש הודעה על ביטול ההזמנה, תחזיר למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם (אם וככל ששולם). למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה עקב ביטול כאמור.

9.         מבצעים, הטבות והנחות

9.1.  החברה רשאית להציע באתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבצעים, הטבות, הנחות ועוד וכן רשאית בכל עת להפסיק את כל אלה, להחליפם או לשנותם, ובין היתר אך לא רק לשנות את המועדים, להפסיקם או להאריכם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

9.2.  אין למשתמש זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הנחות, הטבות ועוד. כל שינוי בפרטי ההזמנה או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאות המשתמש למבצע, הטבה, הנחה.

9.3.  במבצע/הנחה/הטבה בהם משתתפים יותר ממוצר אחד, המבצע/הנחה/הטבה תינתן על המוצר הזול מבניהם. במימוש המבצע/הטבה/הנחה יותר מפעם אחת, המבצע/הטבה/הנחה  תינתן על הפריטים הזולים ביותר בהזמנה.

10.     אחריות ושירות

10.1.  החברה תספק אחריות למוצרים שנרכשו באתר, בהתאם לתעודת האחריות של החברה

10.2.  החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע נכון אך מובהר, כי עלולים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות. החברה לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.

10.3.  החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, ביצוע הזמנה, רכישת מוצרים, שימוש במוצרים וכל הכרוך והקשור בכך.

10.4.  החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, בקשר עם שימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

10.5.  היה ועל אף האמור לעיל, יקבע בית משפט כי לחברה אחריות כלפי המשתמש אזי אחריות של החברה בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ”ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי החברה וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של החברה וכל מי מטעמה לא תעלה על סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש עבור מוצר שרכש מהחברה ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.

11.     שיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה וכל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו”ד, שיגרם על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

12.     משלוח דברי פרסומת, ניוזלטרים ודיוור ישיר

12.1.  החברה מציעה למשתמש לקבל מהחברה וכל מי מטעמה ניוזלטרים, מידע על הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי, לרבות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשנ”ב-1982 (להלן: “ההודעות” ו-“החוק” בהתאמה). הסכמת המשתמש לקבלת ההודעות מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק.

12.2.  במילוי הפרטים באתר המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל את ההודעות בכל האמצעים האלקטרוניים לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, דוא”ל, הודעת מסר קצר, SMS ועוד.

13.     הפסקת פעילות האתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לתקופה קצובה או לאלתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או חלקו ו/או מכירת מוצרים באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם האמור.

14.     קניין רוחני

14.1.  כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במותגי החברה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

14.2.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

14.3.  אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

14.4.  אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תנאי השימוש בלבד.

14.5.  אין לעשות כל שימוש בסימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

15.     משלוח מסמכים למשתמש

15.1.  החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש בדרך ממוחשבת ובאמצעים טכנולוגיים (לרבות באמצעות כתובת דוא”ל שהמשתמש מסר לחברה, SMS, הודעות ועוד), מסמכים בקשר עם ההזמנה לרבות מסמכים פיננסיים.

15.2.  מסמכים אלה כוללים, בין היתר, חשבוניות מס, קבלות, מסמכים שהחברה נדרשת לשלוח למשתמש במקרים של עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) (ככל שרלוונטי), מסמכים שהחברה נדרשת לשלוח בהתאם לחוק הגנת הצרכן ועוד. שימוש של המשתמש באתר מהווה הסכמה לקבל מסמכים כאמור  בדרך ממוחשבת כאמור בסעיף זה.

16.     שימושים אסורים

הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:

16.1.  להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.

16.2.  להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות.

16.3.  להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).

16.4.  להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.

16.5.  לפגוע ולשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר.

16.6.  לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר.

16.7.  לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר.

16.8.  להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה.

16.9.  למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.

16.10.  להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.

16.11.  להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר.

17.     הפרת תנאי השימוש

הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:

17.1.  לחסום את גישת המשתמש לאתר;

17.2.  לבטל את ההזמנה של המשתמש;

17.3.  לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית על פי כל דין.

18.     מידע באתר

18.1.  האתר כולל מידע כללי אודות החברה, תחום פעילותה והמוצרים השונים המוצעים על ידה באתר.

18.2.  המידע הינו על בסיס “AS-IS” והוא מוצג למטרות מידע בלבד.

18.3.  האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולצד שלישי, בגין השימוש באתר ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם.

19.     הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

20.     תנאים נוספים

20.1.  ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ”ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

20.2.  המחירים באתר כוללים מע”מ, ככל שחל.

20.3.  אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה לפי כל דין.

20.4.  ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין, ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.

20.5.  החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו.

20.6.  אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף, תנאי זה ימחק מתנאי שימוש אלה ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי השימוש.

בחזרה למעלה
דילוג לתוכן